Welkom

Actueel februari 2024:
De sector kwam de laatste tijd vaak in het nieuws door de boerenprotesten en de vele discussiepunten waar beleid en landbouw met elkaar te maken hebben. Op ons bedrijf hebben we niet meegedaan aan de protesten. We hebben wel begrip en voelen ook deels de kwaadheid van de vele collega landbouwers die hun stem hebben laten horen. De beleidsmaatregelen en de lasagne aan regels, hebben ook op ons bedrijf een impact, maar tegelijk voelen we ons gesteund door de overheid in onze omschakeling naar bio met een bio-omschakelpremie en zijn er ook subsidies toegekend voor onze investering in de stal voor de biomelkkoeien. We kregen onze vergunning hiervoor in november 2020, een paar maanden voor het stikstofarrest, met andere woorden, we hebben veel geluk gehad.  Bij die investering hoorden ook technieken die de ammoniakuitstoot/stikstofuitstoot beperken. De dierlijke mest en inzaaien van vlinderbloemigen zijn de enige 2 stikstofbronnen die we mogen gebruiken in de biologische landbouw voor de bodemvruchtbaarheid, dus we hebben er alle belang bij om daar zorgzaam mee om te gaan. Daarnaast zijn we superdankbaar te kunnen samenwerken met fijne klanten die onze producten appreciëren!

Over ons:
Hoeve Pante is een gemengd veeteeltbedrijf met dubbeldoelkoeien. 

Vanaf 2016 zijn we gestart met omschakelen naar biologische landbouw, een heel boeiend traject en ondertussen leveren we biomelk aan de boerencoöperatie Biomilk.be

Onze missie is om lokale voeding te produceren met een kleine voetafdruk.

Onze dieren kregen heel recent een nieuwe stal: we kozen voor houtconstructie.  

  • Het ambachtelijk verwerken van de eigen landbouwproducten zorgt voor puurheid.
  • De korte keten die het voedsel brengt ‘van boer tot bord’ zorgt voor versheid en dat geeft smaak !
  • In 2016 zijn we gestart met de omschakeling naar bio-landbouw en sinds oktober 2017 is onze melk bio-gecertificeerd! 

HOEVE PANTE,  lekker en puur

We maken ook ijs met onze biologische melk: www.hoeveijsz.be

Het overgrote deel van onze biomelk wordt verwerkt tot bioproducten door de klanten van onze coöperatie Biomilk.BE ,
onder andere Damse kazen en Delhaize, leer meer over deze boerencoöperatie op de site: